Bilder från prisutdelningen 2023

Prisutdelning - Årets Svenska Måltidslitteratur 2023

 

Grattis till alla vinnare!

 

Här kommer information om hur man kan få tillgång till publiceringsrätten av bilder tagna under prisutdelningen.

Bilderna är fria att använda men ange fotograf Björn Qvarfordt vid publicering - t.ex. "Fotograf Björn Qvarfordt"

 

Länk till fotogalleriet: https://drive.google.com/drive/folders/1QD5KzRsBI3igjf1van2OxFoZ1Io0pQ1c?usp=sharing